gwynedd's Locations

 ABERGELE  BANGOR  BALA  DOLGELLAU
 PORTHMADOG  BARMOUTH  LLANDUDNO JUNCTION  TYWYN
 LLANDUDNO  CAERNARFON  PWLLHELI  AMLWCH
 HOLYHEAD  BEAUMARIS  BETWS Y COED  BLAENAU FFESTINIOG
 CONWY  CRICCIETH  LLANRWST  PENMAENMAWR
 TAFARNAUBACH  TREFIL  ABERANGELL  ABERDARON
 ABERDESACH  ABERERCH  ABERGWYNGREGYN  AFON WEN
 ARTHOG  BEDDGELERT  BETHANIA  BETHESDA
 BETWS GARMON  BODUAN  BONTDDU  BONTNEWYDD
 BOTWNNOG  BRITHDIR  BRYNCROES  BRYN CRUG
 BWLCH DERWIN  BWLCHTOCYN  CAEATHRO  CAERHUN
 CAPEL CURIG  CARMEL  CHWILOG  CLYNNOG FAWR
 CLWT Y BONT  CORRIS UCHAF  CORRIS  CROESOR
 CWM Y GLO  DEINIOLEN  DINAS DINLLE  DINAS MAWDDWY
 DINORWIG  EDERN  EFAILNEWYDD  FRIOG
 GANLLWYD  GARNDOLBENMAEN  GELLILYDAN  GLASINFRYN
 GROESLON  HARLECH  LLANABER  LLANAELHAEARN
 LLANBEDR  LLANDBEDRGOCH  LLANBEDROG  LLANBERIS
 LLANDANWG  LLANEGRYN  LLANDEGWNING  LLANDEINIOLEN
 LLANDWROG  LLANELLTYD  LLANENGAN  LLANFAIR LLANFIHANGEL Y PENNANT
 ABERGYNOLWYN  LLANFIHANGEL Y PENNANT  CWM PENNANT  LLANFROTHEN
 LLANGWNNADL  LLANGYBI  LLANIESTYN  LLAN FFESTINIOG
 LLANGIAN  LLANLLECHID  LLANYMAWDDWY  LLANNOR
 LLANRUG  LLANYSTUMDWY  LLITHFAEN  LLWYNDYRYS
 LLWYNGWRIL  MALLWYD  MAENTWROG  MINFFORDD
 MORFA NEFYN  MYNYDD LLANDEGAI  MYNYTHO  NANTLLE
 NANTMOR  NASARETH  NEBO  NEFYN
 PANT GLAS  PENISAR WAUN  PENMAENPOOL  PENNAL
 PENRHOSGARNEDD PENRHYNDEUDRAETH  PENTRE GWYNFRYN  PENYGROES  PEN Y MEINL
 PISTYLL  PONTLLYFNI  PONTRUG  PORTH DINLLAEN
 PORTMEIRION  PRENTEG  RACHUB  RHIW
 RHIWDDOLION  RHIWLAS IN LLANDDEINIOLEN COMMUNITY  RHOSGADFAN  RHOSTRYFAN
 RHOSHIRWAUN  RHOSLEFAIR  RHYD DDU  RHYD Y CLAFDY
 RHOS Y GWALIAU  SARN MEYLLTEYRN  TAL Y BONT NEAR BANGOR  TAL Y BONT NEAR BARMOUTH
 TALYSARN  TRAWSFYNYDD  TREMADOG  TUDWEILIOG
 TALSARNAU  UWCHMYNYDD  WAUNFAWR  Y FELINHELI